Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Yürütme Kurulu

UNVAN AD SOYAD KURUM
Başkan  Prof.Dr.Ayten Ayşen KAYA E.Ü İkdisadi İdari Bilimler fak.Dekanlığı 
Genel Sekreter Prof.Dr.Oktay PAMUK E.Ü Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Kadın  Meclisi Başkanı Raziye SARISALTIK Araştırmacı
Gençlik Meclisi Başkanı Hüseyin Ozan Altın  Y.Ü. İnsan Hakları Topluluğu
Üye Nejat TOSCALI  Harita ve Kadastro Müh. Odası İzmir Şb.
Üye Necati KARABULUT Işıklar Mahallesi  Muhtarı
Üye Mehmet ALAŞ Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Üye Ayfer TEMEL Genel İş 5.Nolu Şube
Üye Ferda YAMANLAR Makine Mühendisleri Odası İzmir Şb.
Üye Beyhan YAYLACIKORAL GÜL Çocuk Çalışma Grubu
Üye Mükremin ZÜLKADİROĞLU Elektirik Mühendisleri Odası
Üye Emine Helil İNAY KINAY Tmmob Çevre Mühendisleri Odası
Üye Asım GÜVEN Türk Hava Kurumu  Bornova Şb.
Üye Yılmaz ODABAŞ  Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Üye Ömer EŞKİ Tüm Yerel Sen
Üye H.Vedat BAŞER İzmir Çağdaş Özürlüler Derneği (ÇÖYDER)
Üye Elif Tunalı ÇALIŞKAN Sağlık Çalışma Grubu
Üye Emine KÖMÜROĞLU İzmir  Veteriner Hekimleri Odası
Üye Gaye TUĞRULÖZ İzmir İşaret Dili Çevirmen ve Eğiticileri  Derneği
Üye Ayfer TEMEL Genel İş 5 Nolu Şube